Niemiecka, unijna tablica rejestracyjna, niemieckie dowody rejestracyjne, wzory dokumentów

Niemiecki dowód rejestracyjny

 

POBIERZ

Niemiecki nowy dowód rejestracyjny część I, Zullasungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - strona 1

Niemiecki nowy dowód rejestracyjny część I, Zullasungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - strona 2

Niemiecki nowy dowód rejestracyjny część II, Zullasungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

 

Niemiecki stary dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein) - strona 1

Niemiecki stary dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein) - strona 2

 

Niemieckie stare zaświadczenie o wymeldowaniu, Abmeldebescheinigung fuer den Fahrzeughalter

 

W Niemczech spotkamy się więc z dwoma rodzajami dokumentów. Działają one niezależnie i podobnie jak w Polsce stare dowody są zastępowane przez nowe.

1. nowy - unijny dwuczęściowy dowód rejestracyjny,


2. stary dowód rejestracyjny i karta pojazdu - popularnie mówi się na nie "mały brief i duży brief".

Stare dowody rejestracyjne i karty pojazdu (Fahrzeugbrief) są podobnie jak w Polsce sukcesywnie wymieniane na nowe dokumenty unijne.

Niemniej jednak stare i nowe komplety dokumentów jeżeli zawierają dowód rejestracyjny (Zulassungsbescheinigung lub Fahrzeugschein) są podstawą do rejestracji pojazdu w Polsce.

Zobacz

Nowy dowód rejestracyjny i stary dowód rejestracyjny

WYMELDOWANIE (Abmeldebescheinigung)

Na rynku trafiają się także pojazdy sprowadzone przez grudniem 2007 posiadające zamiast dowodu rejestracyjnego Zaświadczenie o wymeldowaniu (Abmeldebescheinigung). Zaświadczenie to wydawano w Niemczech dla pojazdów czasowo wyrejestrowanych.

Od grudnia 2007 kiedy to wprowadzono w Polsce zmianę ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracja pojazdu z zaświadczeniem o wymeldowaniu jest nieco bardziej skomplikowana.

Firma Prowent Dariusz Sawicki zajmuje się wymianą wymeldowań na dowody rejestracyjne.

Zobacz

Zaświadczenie o wymeldowaniu