Urząd Celny, Akcyza, AKC-U

Zwolnienie z akcyzy na mienie przesiedleńcze

przysługuje każdej osobie fizycznej przybywającej na terytorium kraju na pobyt staly lub powracającej z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju jeżeli spełnione są następujące warunki:

 1. samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej,
 2. samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu,
 3. osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 2,
 4. samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju.
 5. Samochód osobowy jest zwolniony z akcyzy jeżeli został przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.

PODSUMOWANIE

 • Aby udowodnić, że pojazd był używany za granicą przez minimum pół roku do celów prywatnych samochodu osobowego - powinien być na Ciebie zarejestrowany - dowód rejestracyjny dobrze też posiadać umowę kupna sprzedaży.
 • Przez rok nie możesz sprzedać, wynająć lub wypożyczyć na podstawie umowy tego samochodu. Gdy to robisz tracisz prawo do zwolnienia i musisz zapłacić akcyzę.
 • Jeżeli wróciłeś do kraju to masz rok, żeby załatwić zwolnienie z akcyzy na samochód. Po roku zwolnienie przepada.
 • Do urzędu celnego zgłaszasz się do 14 od dnia przekroczenia samochodem granicy Polski.

Jak załatwić zwolnienie z akcyzy?

 1. Piszesz podanie do naczelnika urzędu celnego
 2. do wniosku do naczelnika urzędu celnego dołączasz oświadczenie,
 3. dołączasz wymagane dokumenty - dokumentujące, że jesteś w Polsce, że pojazd był przez Ciebie używany przez pół roku, jaka jest jego wartość rynkowa (obecnie), potwierdzasz swoje zamieszkanie za granicą....,
 4. opłacasz 17 zł za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy na odpowiednie konto,
 5. odbierasz zaświadczenie,
 6. rejestrujesz samochód w urzędzie komunikacji.

 

Przepisy regulujące zwolnienie to art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z danie 12 grudnia 2008 o podatku akcyzowym.

 

Pobierz pliki:

 1. wniosek do naczelnika urzędu celnego o zwolnienie z akcyzy
 2. oświadczenie o urzedu celnego osoby przywożącej pojazd z
  zagranicy na mienie przesiedleńcze

 

 

Już nie musisz być w urzędzie - Sprawdź jak!


Rejestracja samochodu, rejestracja pojazdów, reprezentacja w urzędzie