POBIERZ:

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

UMOWA DAROWIZNY

UMOWA KUPNA POJAZDU - WSPÓŁWŁAŚCICIEL - KUPUJĄCY

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY - WSPÓŁWŁAŚCICIEL - SPRZEDAJĄCY

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY - WSPÓŁWŁAŚCICIEL - SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY

UMOWA KUPNA SAMOCHODU - STARY ADRES SPRZEDAWCY

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY - ZMIANA NAZWISKA SPRZEDAWCY

ANEKS DO UMOWY KUPNA SAMOCHODU (Pomyliłeś się? Napraw błąd w umowie)


Rocznie miliony osób w Polsce kupują a co za tym idzie sprzedają samochody.
Kupując na fakturę dokumenty zapewnia sprzedawca często jest to firma zajmująca się tym profesjonalnie (salon samochodowy, komis...).

Wiele osób kupuje samochody na giełdach, poprzez internet i systemy ogłoszeń, aukcji czy też od znajomych.

Zdarza się, że darujemy, jesteśmy obdarowani lub zamieniamy się samochodami.

Musimy udokumentować na piśmie wszystkie wymienione wyżej sposoby na przeniesienie własności by móc spokojnie przejść proces rejestracji samochodu w swoim urzędzie komunikacji i uczynić zadość przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym a także by zabezpieczyć swoje interesy w przyszłości.

 

DOKUMENTY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI SAMOCHODU

Dokumenty do rejestracji samochodu są wyszczególnione w Rozporządzeniu o rejestracji pojazdów. § 4. 1. wskazuje, że dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności (czyli mogą też być inne dokumenty) jeden z następujących dokumentów:

  1. umowa sprzedaży; (umowa kupna sprzedaży samochodu)
  2. umowa zamiany;
  3. umowa darowizny;
  4. umowa o dożywocie;
  5. faktura VAT;
  6. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.


KUPNO SAMOCHODU ZA GRANICĄ

Wybierając się za granicę po samochód sytuacja jest podobna jak wyżej. Jeżeli sprzedawcą będzie firma to dostaniemy od niej rachunek. Jeżeli zaś kupujemy od osoby prywatnej będzie potrzebna umowa kupna samochodu.

Umowa kupna samochodu:

  1. Zabieramy ze sobą umowę dwujęzyczną czyli np. polsko – niemiecką. Tu możesz pobrać taką umowę.
  2. Sporządzamy umowę odręcznie w języku polskim, obcym lub w obu jednocześnie. Wymaga to jednak znajomości języka oraz trzeba pamiętać o wszystkich niezbędnych elementach umowy.
  3. Korzystamy z umowy jaką daje nam sprzedawca. Dobrze jest znać język obcy, żeby wiedzieć co podpisujemy. Po przetłumaczeniu takiej umowy okazuje się często, że zawiera zapisy uniemożliwiające rejestrację pojazdu w Polsce (np. zastrzeżenie, że pojazd pozostaje własnością sprzedawcy do momentu zapłaty - wymagany jest dowód zapłaty; zamiast umowy druk nazywa się Zamówienie a to nie jest podstawą do zmiany właściciela).


PODSUMOWANIE

1. Zmiana właściciela pojazdu wymaga formy pisemnej.

2. Korzystaj z dwujęzycznych umów kupna samochodu, jeżeli dobrze nie znasz języka obcego.